Orgelconcerten 2015

woensdag 10 juni 2015 - Jos van der Kooy (stadsorganist te Haarlem)

zaterdag 27 juni 2015 - Mannes Hofsink (cantororganist te Meppel)

woensdag 1 juli 2015 - Klaas Stok (stadsorganist te Zutphen, oud cantor-organist van Meppel)

zaterdag 19 september 2015 - Gerrit Christiaan de Gier (organist van de Jacobikerk te Utrecht)

 

Orgelconcert 10 juni 2015 - Jos van der Kooy

Dansen uit Intabolatura Nova Venetië (1551)
- Le forze d' hercole 
- Fusi Pavana piana 
- Meza notte Gagliarda 
- A la o 

 

Fantasia Cromatica (SwWV 258)

 

Sonata 6. à 2 Clav. et Pedal et G dur (BWV 530)

- Vivace

- Lento

- Allegro

 

Pneoo (1979)

 

Improvisatie

 

Passacaglia c moll (BWV 582)

Anoniem

 

 

 

 

 

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 - 1621)

 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

 

 

 

 

Daan Manneke (*1939)

 

Jos van der Kooy (*1951)

 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

 

Orgelconcert 27 juni 2015 'Grote Orgelmis J.S. Bach' - Mannes Hofsink & Sequens

De naam Grote Orgelmis van Johann Sebastian Bach (1685-1750) kwam na 1930 in zwang. Het betreft het Praeludium en Fuga in Es alsmede de tien grote koraalbewerkingen. Samen met vier duetten en elf kleinere koraalbewerkingen vormen ze 'Dritter Theil der Clavier Übung' (1739). In totaal schreef Bach vier delen van klavieroefeningen om aan te tonen dat hij een meester was in het componeren. Uit recent onderzoek blijkt echter dat de term Grote Orgelmis misleidend is: Van de tien Lutherse koralen zijn er zes catechismusgezangen. De eerste vier (Kyrie en Gloria) zijn wel een onderdeel van de eredienst. Hoe dan ook, de term 'Grote Orgelmis' spreekt nog altijd tot de verbeelding. Tegenwoordig worden de gezangen bij een uitvoering gezongen ingeleid door vierstemmige harmonisaties van Bach. Bij deze uitvoering in Meppel is gekozen voor zettingen uit de tijd wanneer de melodie zou zijn ontstaan. Oudere zettingen dus om de melodie in haar oorspronkelijke te doen klinken. In Bachs tijd was het namelijk gebruikelijk iso-ritmisch te zingen. Naast homofone zettingen klinken er ook polyfone bewerkingen van de liederen, gezongen door vocaal ensemble Sequens. In de noordelijke provincies een bekend gezelschap dat om hoog niveau musiceert. Het orgel wordt bespeeld door de 'huisorganist': Mannes Hofsink.

 

Praeludium in Es (BWV 551/1)

Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (BWV 669)

Christe, aller Welt Trost (BWV 670)

Kyrie, Gott heil'ger Geist (BWV 671)

Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 676)

Dies sind die heil'gen zehn Gebot (BWV 678)

Wir glauben all an einen Gott (BWV 680)

Vater unser im Himmelreich (BWV 682)

Christ, unser Herr, zum Jordan kam (BWV 684)

Aus tiefer Not schrei ich zu dir (BWV 686)

Jesus Christus, unser Heiland (BWV 688)

Fuga in Es (BWV 552/2)

 

Orgelconcert 1 juli 2015 - Klaas Stok

Praeludium in e-moll

 

Est-ce Mars (variaties)

Fantasia ex d (echo-fantasie)

 

Niederländisch Liedgen 'Ach du feiner Reuter'

 

Magnificat Primi Toni (BuxWV 203)

Klag-Lied (BuxWV 75)

Passacaglia (BuxWV 161)

 

Praeludium en Fuga in C-dur (BWV 547)

Nicolas Bruhns (1665 - 1697)

 

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 - 1621)

 

 

Samuel Scheidt (1587 - 1654)

 

Dietrich Buxtehude (1637 - 1707)

 

 

 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

 

Orgelconcert 19 september 2015 - Gerrit Christiaan de Gier 'In het spoor van Schweitzer'

1. Präludium in D (BWV 532)                                            

 

2.  Choralvorspiele:                                                                     
    - Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ    BWV 639
    - Jesus, meine Zuversicht             BWV 728
    - Jesu, meine Freude                   BWV 610

 

3. Uit Concerto nr. 1 in g  Opus 4                               
    - Andante

 

4  Adagio - uit Sonate 1 Opus 65                                        
                                                                                                                                  

5. Cantabile (Symphonie 6, Opus 42)                                                  

                                                                                                                                  

6. Chromatische Fantasie                                                                           

                    

7. Canzona Opus 5 nr. 11                                                                          

    A Monsieur Albert Schweitzer                                                                                 

 

8. Pastorale - uit Suite Opus 14                                                     

                            

9. Troisième Choral en la mineur                                                               

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 

 

 

 

Georg Friedrich Händel (1685-1756)

 

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

 

Charles Marie Widor (1844-1937)

 

Ludwig Thiele (1816-1848)

 

Joseph Bonnet (1884-1944)

 

 

Paul de Maleingreau (1887-1956)

 

César Franck (1822-1920)