Najaarsexcursie van de Stichting Organum Frisicum – het Friese orgel

De najaarsexcursie op 24 september 2022 is geheel gewijd aan orgels van Jan Harmensz. Camp. Het is zogezegd een thema-excursie. Het 300-jarig bestaan van het Jan Harmens-orgel in Meppel was aanleiding om naast twee Friese orgels ook dit Drentse orgel te bezoeken.

De start om 10 uur ’s morgens is in de Sint Gertrudiskerk te Workum. Deze kerk is o.a. bekend geworden vanwege de beschilderde gildebaren in de noord- en zuidbeuk van de kerk. De omvang van deze collectie is uniek in Nederland. Waarschijnlijk stond er vanaf 1533, toen de kerk in gebruik werd genomen, ook al een orgel in de kerk, maar in 1696 krijgt Jan Harmens de opdracht voor het bouwen van een nieuw orgel.

Van Workum rijden de deelnemers naar Sloten, naar de Grutte Tsjerke. Sloten is een vestingstadje, één van de Friese elf steden, net als Workum overigens. De Grote Kerk is gebouwd in 1647 en een laatste restauratie vond plaats in 2021-2022. Aan het Van Gruisen/Jan Harmensz. Camp-orgel is groot onderhoud verricht in juni en juli 2022. Bij de excursie horen we het resultaat.

Tenslotte gaan we dan naar het monumentale orgel in Meppel. Een lezing over de bijzondere, voor Jan Harmensz. Camp zelfs dramatische, bouwgeschiedenis van het orgel is onderdeel van het concert  ’s middags om 14.15 uur.  Na afloop kan de 600-jarige kerk samen met een Meppeler stadsgids nader bekeken worden.

De algehele leiding is in handen van organist Peter van der Zwaag, die de inleidende lezingen en, samen met collega-organist Bob van der Linde, de drie concerten van elk zo’n half uur tot drie kwartier verzorgd.

U kunt zich voor deze excursie aanmelden door vóór 15 september a.s. € 17,50 p.p. (donateurs stg. Organum Frisicum) of € 22,50 (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum o.v.v. ‘najaarsexcursie’, het aantal personen, postcode en huisnummer (kinderen onder de 16 jaar kunnen gratis deelnemen).