De Stichting Orgelconcerten Meppel is opgericht in 1983. De oorspronkelijke doelstelling van de stichting was, in 1983, om:

” …de belangstelling te wekken voor het orgel en haar muziek, alsmede de belangstelling te wekken voor vocale muziek en andere muziek in de meest ruime zin des woords”

In 1983 was de oprichter van de stichting, Nico Verrips, voorzitter. In deze jaren waren regelmatig orgelconcerten en werd er ieder twee jaar een orgelconcours georganiseerd. Nico Verrips heeft in 2005 het voorzitterschap overgedragen aan Klaas Stok. Tussen 2005 en 2007 werden concerten georganiseerd, waarbij naast het orgel, ook ruimte werd gevonden voor andere instrumenten en diverse koren.

Sinds 2007 is met een nieuw gekozen bestuur, met Jan Dijkstra als voorzitter, de stichting nieuw leven ingeblazen en sindsdien worden jaarlijks drie orgelconcerten georganiseerd. De doelstelling uit 1983 blijft nog steeds het uitgangspunt, maar is sinds 2007 voornamelijk gericht op het organiseren van orgelconcerten in de Grote- of Mariakerk te Meppel.

De huidige doelstelling van de stichting is om met een drietal concerten per jaar het orgel van de Grote- of Mariakerk te laten horen in al haar facetten. Hierbij wordt nadrukkelijk gekozen voor professionele organisten.

De stichting wordt ondersteund door sponsoren en donateurs.

Het huidige bestuur bestaat uit:
– Jan Dijkstra (voorzitter)
– Aldert Dijk (penningmeester&secretaris)
– Fenna van der Weide
– Mannes Hofsink
– Tim Vroom