Kamp-Schnitger-Ruiter orgel Grote- of Mariakerk

De opdracht tot de bouw van een orgel met twee manualen en een aangehangen pedaal werd omstreeks 1712 gegeven aan de orgelmaker Jan Harmenszn. Kamp te Berlikum (Fr). De bouw van het orgel begon in 1713. Na een drietal keuringen heeft Franz Caspar Schnitger, na het overlijden van Jan Harmenszn. Kamp, het orgel voltooid en opgeleverd in 1722.

 

Het oorspronkelijke karakter van het orgel werd in de 19e eeuw drastisch gewijzigd. Zo werd onder andere het borstwerk uit het orgel verwijderd. In 1951 kreeg de Groningse orgelbouwer Mense Ruiter opdracht het orgel te restaureren en uit te breiden met een zelfstandig pedaal van negen- en een nieuw derde klavier van zeven stemmen. Deze restauratie heeft in totaal 15 jaar geduurd.

 

In 1991 heeft orgelfirma Flentrop de opdracht gekregen het orgel te herintoneren en in het voorjaar van 2007 wordt er door Flentrop een authentieke windvoorziening geplaatst.

 

In 2014 heeft de firma Reil groot onderhoud uitgevoerd. Hierbij zijn werkzaamheden verricht aan de windvoorziening, wat het barokke karakter van het orgel ten goede komt.